Εξωσωματική Γονιμοποίηση και Βελονισμός

Εξωσωματική Γονιμοποίηση και Βελονισμός

Κατά διαστήματα γυναίκες που είναι υπέρ των εναλλακτικών θεραπειών με έχουν ρωτήσει σχετικά με την επίδραση του βελονισμού στην επιτυχία της εξωσωματικής και αν το εφαρμόζω.
Ο βελονισμός θεωρητικά μπορεί να βοηθήσει στην εξωσωματική λόγω της χαλάρωσης που προσφέρει καθώς και της αύξησης της αιμάτωσης στην μήτρα και πολλές μονάδες υποβοηθούμενης αναπαραγωγής στο εξωτερικό δίνουν την δυνατότητα σε γυναίκες που το επιθυμούν να υποβληθούν σε βελονισμό πριν αλλά και μετά την εμβρυομεταφορά.
Έχουν διεξαχθεί αρκετές διάφορες έρευνες σχετικά με τον βελονισμό και την εξωσωματική γονιμοποίηση. Από αυτές άλλες έχουν δείξει μια αύξηση των ποσοστών επιτυχίας σε γυναίκες που υποβλήθηκαν σε βελονισμό πριν την εμβρυομεταφορά και άλλες δεν δήξανε κάποιο ουσιαστικό αποτέλεσμα. Άρα θα λέγαμε ότι τα αποτελέσματα δεν δείχνουν μια ξεκάθαρη συσχέτιση μεταξύ βελονισμού και επιτυχίας.
Η προσωπική άποψη είναι ότι επειδή δεν έχει καμιά παρενέργεια η συγκεκριμένη θεραπεία δεν υπάρχει πρόβλημα να κάνει μια γυναίκα βελονισμό πριν την εμβρυομεταφορά. Ακόμα και η χαλάρωση και ηρεμία που θα προσφέρει στην γυναίκα μπορεί να λειτουργήσει θετικά στην ψυχολογία της και δίνει μια αίσθηση πληρότητας. H εμπειρία μου από την μέχρι τώρα εφαρμογή του βελονισμού σε αρκετά περιστατικά εξωσωματικής στην Ελλάδα είναι θετική και όσες γυναίκες το επιθυμούν το κάνουμε σε συνεργασία με ειδικό βελονιστή.

Share with

Start typing and press Enter to search